Inlåsta i friheten.

I Sverige lever cirka 10 000 barn med föräldrar som sitter av ett fängelsestraff. Dessa barn och ungdomar är många gånger dubbelt straffade. Det är de som i friheten ofta får ta ansvar för sina föräldrars brott. Bryggan Skåne är en frivilligorganistation som arbetar för att förbättra villkoren för de barn som har föräldrar i förvar. Vi har hjälpt Bryggan Skåne att informera om sitt arbete.

 

Till Bryggans hemsida